Kenneln

KENNEL TROLLTJÄRNBÄCKEN

Lite kuriosa :)

 

Intresset för hundar väcktes tidigt, efter att ha provat oss fram med olika raser fastnade vi till slut för Labradorer och Jämthundar.

 

Vi har målet att föda upp bra hundar som fungerar väl inom Familjen, såväl som vid Jakt/Jaktprov och på Utställning. Med andra ord kompletta hundar med bra temperament.

 

Vi tränar & tävlar aktivt med våra hundar i bla. Lydnad, Viltspår, Jaktprov & på Utställning. Men framför allt används våra hundar i praktisk jakt & vid eftersök.

 

Vi håller oss ständigt ajour med nya rön inom utfodring, träning av hundar, veterinär forskning, hundars beteende etc.

 

 

ETT AXPLOCK AV VÅRA UTBILDNINGAR

 

(listan uppdateras regelbundet då vi ständigt förbättrar våra kunskaper)

 

Memea Mohin - Hundens språk

 

BPH-Hund med Curt Blixt Beteende & personlighetsbeskrivning hund

 

SKK (Handledare)

Anatomi

Parning/Valpning

Valpare Beteende

Utfodring

Juridik

 

Utställnings/Handlerinernat

 

Royal canine näringslära

 

Anatomi, Kenneth Edh

 

Parning & Valpning, SLU Professor i Kirurgi Ann-Sofie Lagerstedt (författare till valpningsboken)

 

Utifrån vad du har för hund i snöret! (Tränar du som alla andra eller? Inbromsningssystem,

Minnesfunktion, Individtyp & Personlighetstyp Roger Markström, Working Gundogs

 

Berndt Hasselström, Hunddressyr på mitt sätt, Hund och Jaktdressyr

 

Jan Gyllensten, Din hunds beteende i vardagsträningen

 

Royal Canine Foder/Näringslära (varje gång det anordnas)

 

M1, Anna Johansson

 

Hundens Rädsla & Aggressioner Ingrid Tapper

 

ON/Off Kontaktkontraktet Eva Bodfäldt

 

L1 Ledarutbildning

 

L2 Ledarutbildning

 

2 x Veterinärföreläsning vet. Lars Steinvall

 

Djurvård 12 v

 

Träningshelg PBK Lydnad I - ELIT Lillemor Edström

 

Jaktprovsdomare för Älghundar (Görgen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SMALL SELECTION OF COURSES WE HAVE TAKEN

 

(list updates regularly as we expand our knowledge)

 

BPH-Dogs with Curt Blixt Behavior & Personality description dog

 

Exhibition / Handlerinernat

 

Royal Canine Nutrition

 

Anatomy, Kenneth Edh

 

SKK (Hadledare)

Anatomy

Mating / Puppy Ning

Valpare behavior

feeding

law

 

 

 

Mating & whelping, SLU Professor of Surgery Ann-Sofie Lagerstedt (author of whelping book)

 

Based on what your dog in the string! (If you train like everyone else or what? Braking System,

Memory function, Individtyp & personality Roger Mark Power, Working Gundogs

 

Berndt Hasselström, Dog dressage on my way, Dog and Hunting Dressage

 

Jan Gyllensten, Your dog's behavior in everyday practice

 

Royal Canine Food / Nutrition (wherever provided)

 

M1, Anna Johansson

 

 

 

Fear and dog Aggressions Ingrid Tapper

 

ON / Off Contact contract Eva Bodfäldt

 

L1 Management Training

 

Management training L2

 

2 x Veterinary Lecture vet. Lars Steinvall

 

Animal Care 12 weeks

 

Training Weekend Obedience PBK I - ELITE Lillemor Edström

 

Field Trial Judge for moose (Görgen)

Copyright © All Rights Reserved